Æresmedlemmer

Bestyrelsen kan i henhold til vedtægternes § 3 stk. 4 udnævne æresmedlemmer af foreningen. Følgende personer er udnævnt til æresmedlemmer af foreningen:

* Steffen Gram, DR-korrespondent (udnævnt april 2011):


* Karl Christian Lammers, lektor emeritus (udnævnt februar 2014):

Annie Lumbye, fhv. studienævnssekretær på Saxo Instituttet (udnævnt marts 2017).

Birthe Nygaard Miller, bibliotekar på Saxo Instituttet (nu KUB) (udnævnt december 2017):