Bliv medlem af Magistra Vitae - Historisk Alumneforening

Det koster kun 20,- kr. at blive medlem af foreningen og der er intet kontingent. Med dit medlemskab af Magistra Vitae, vil du:

  • hvert halve år modtage et spændende program med forskellige tilbud
  • som medlem bliver du orienteret om foreningens tilbud, før at tilbuddene bliver annonceret andre steder. Du får dermed fortrinsret til at tilmelde dig
  • dyrke din historiske interesse sammen med andre historikere
  • blive inspireret i et både fagligt og socialt rum
  • få mulighed for at deltage i fagrelevante studieture

For at blive medlem af Magistra Vitae, skal du enten være:

  • indskrevet som studerende ved historiestudiet på Københavns Universitet
  • færdig bachelor eller kandidat fra historiestudiet på Københavns Universitet
  • være ansat på historiestudiet på Københavns Universitet
  • bestyrelsen kan godkende optagelse i foreningen af personer, der ikke opfylder én af de foregående kriterier

Meld dig ind i foreningen ved at sende en mail til mvalumne@gmail.com