Bestyrelse

Bestyrelsen består af en formand, næstformand, 6 almene medlemmer og 3 suppleanter. Derudover bistås bestyrelsen i sit arbejde af en uafhængig revisor valgt blandt foreningens medlemmer. 

Bestyrelsen kan kontaktes via mail til mvalumne@gmail.com eller via vores facebookside