Studieture med Magistra Vitae

Magistra Vitae arrangerer løbende studieture til nær og fjern. Turene tager udgangspunkt i et bestemt emne eller en lokalitet og giver deltagerne mulighed for at opleve historien "on location" med fagfæller. Fagligheden er i højsædet på disse ture, men programmet er også indrettet sådan, at der er tid og plads til, at deltagerne kan socialisere med gamle venner og stifte nye bekendtskaber.

Vi søger at finde en balance mellem de største - og mest åbenlyse - seværdigheder og særlige oplevelser, som man ikke ville kunne få som almindelig turist, f.eks. møder med historikere og andre fagpersoner på universiteter, museer eller lignende.

Turene er som udgangspunkt forbeholdt Magistra Vitaes medlemmer, men skulle der være ledige pladser tilbydes disse til deltagernes familie eller kærester, og sidst bydes de ud til studerende fra nabodisciplinerne. 

Deltagelse i studieturen fordrer engagement fra den enkelte deltagers side ved f.eks. at læse udvalgt litteratur inden afrejse, holde oplæg på turen og deltage aktivt i programmets afvikling. Vi opfordrer alle at orientere sig grundigt i vores rejsebetingelser inden tilmelding.

Nedenfor kan du læse om vores tidligere studieture. Programmerne kan også bruges til inspiration til rejser på egen hånd. 

Amsterdam
Berlin
Beograd og Sarajevo
Bruxelles
Cambridge
Dresden
Dublin og Belfast
Grænselandet
Indien
Istanbul
Liverpool og omegn
London
Oslo
Reykjavík
Rhinlandet
Skt Petersborg
Washington D.C
York

De enkelte studieture

Rejsemål: Beograd og Sarajevo
Oktober 2017
Arrangører: Jakob Caspersen, Cecilie Goll Knudsen, Halfdan Höner og Karen M.S. Jørgensen
Faglig guide: Zlatko Jovanovic
Tema: Erindringspolitik og kulturmøder.
Turen bød bl.a. på en udflugt til Srebrenica, et besøg på det nationalhistoriske museum i Beograd og en oplæg om, hvilken betydning fodbold har haft for befolkningerne i krisetider.

Rejsemål: Liverpool og omegn
April 2017
Arrangører: Josephine Laursen, Katrín Driscoll og Nanna Rinaldo Andersen
Tema: Industrialiseringens Nordengland.
Vi lagde bl.a. vejen forbi Liverpools havnefront, Ironbridge Gorge, Museum of Science and Industry i Manchester samt Lyme Park i det naturskønne Peak District.

Rejsemål: Dublin og Belfast
Oktober 2016
Arrangører: Katrín Driscoll og Sanne Aagaard Jensen
Tema: Nationalidentitet, konflikt og erindringer.
I anledning af 100-året for Påskeopstanden rejste vi til Irland for at se, hvordan de håndterer, formidler og mindes de mindre positive sider af historien. Vi undersøgte Irlands brogede historie før, under og efter engelsk herredømme, og vi så på, hvordan den irske identitet har udviklet sig i mere end 1000 år.

Rejsemål: Amsterdam
Marts 2016
Arrangører: Jacob Thorek Jensen og Josephine Laursen

Rejsemål: London
Oktober 2015
Arrangører: Katrín Driscoll og Nanna Rinaldo Andersen
Tema: England fra Platagenet til Tudor
På denne studietur beskæftigede vi os med en af de mest omskiftelige perioder i Englands historie. En periode, der strækker sig fra kongefamilien Plantagenet over rosekrigene til Tudorslægten vandt kongemagten. Denne periode kunne i 2015 fejre jubilæum for to markante begivenheder: 800-året for Magna Carta samt 600-året for Slaget ved Agincourt. Vores fokuspunkt var mytologiseringen af historien, og vi så grundigt på de kulørte fremstillinger og satte spørgsmålstegn ved opfattelsen af helte og skurke.

Rejsemål: Indien
Arrangører: Jacob Thorek Jensen og Lasse Kragballe Rasmussen
Historiefaglig guide: lektor Søren Ivarsson

Rejsemål: Reykjavík
Oktober 2014
Arrangører: Katrín Driscoll og Lasse Kragballe Rasmussen
Historiefaglig guide: lektor emeritus Karl-Erik Frandsen
Tema: Forholdet mellem Danmark og Island før og nu. Fra de første bosættelser over den tidlige middelalder og de 500 år under dansk-norsk herredømme – og for de smukke omgivelser i hvilke historien udspiller sig. Blandt meget andet besøgte vi Thingvellir, hvor verdens ældste folkeforsamling fandt sted fra 930 til 1799, hørte om København som Islands hovedstad og så de tilbageleverede islandske håndskrifter og hørte om deres betydning som verdenskulturarv.

Rejsemål: Oslo
Maj 2014
Arrangør: Vibe Skytte Christensen
Historiefaglig guide: lektor Jes Fabricius Møller
Tema: Programmet vil bl.a. byde på besøg på Eidsvoll, hvor den norske grundlov blev til, rundvisning i det gamle Kristiania/Oslo, besøg på Akershus Fæstning og Slot samt møde med relevante forskere, der beskæftiger sig med Danmark-Norge og 1814. Herudover vil vi selvfølgelig også deltage i 17. maj-festlighederne, hvor nordmændene fejrer deres grundlovs 200-årsdag. Download program

Læs deltagernes erfaringer fra turen
Se billeder

Rejsemål: Rhinlandet
Oktober 2013
Arrangører: Flemming Borg Nielsen, Katrín Driscoll og Nanna Rinaldo Andersen. 
Tema: Rhinlandet og dets romerske arv. Rhinlandet emmer af Historiens vingesus. Fra romernes kejserlige Trier, over niebelungernes Worms til kurfyrsternes Mainz har personligheder som Konstantin den Store, Gutenberg, Martin Luther og Karl Marx sat sit præg på verdenshistorien. Turens historiske fokus var på den tidlige middelalder og magthaverne i Rhinlandets brug af den antikke arv. Med base i Worms besøgte vi de førnævnte byer og så bl.a. verdensklasse seværdigheder som Konstantinbasilikaen, Porta Nigra, Domkirken i Worms og bogtrykkemuseet i Mainz. Download program

Rejsemål: Skt. Petersborg
April-Maj 2013
Arrangører: Jacob Thorek Jensen, Hannibal Munk, Tine Sønderholm Jensen
Historiefaglig guide: professor Ulrik Langen
Tema: Ruslands vindue mod vest og kulturelle hovedstad - fra Peter den Store til i dag.
Sankt Petersborg er Ruslands kulturelle hovedstad og siden byens grundlæggelse af Peter den Store i 1703 har byen været Ruslands åbning mod vest. Byen skulle være centrum for en modernisering af det russiske samfund og både Peter den Store og senere Katarina den Store satte deres præg på byen ved opførelserne af nogle af de største og prægtigste paladser vesten har kendt til - bl.a. Vinterpaladset og Katarinapaladset. Ud over at være Ruslands dør til Vesten var byen samtidig et vigtigt fæstningsværk til forsvar af Rusland mod de grumme svenskere. Derfor er centrum af byen stadig præget af den mægtige Peter-Paul-fæstningen med dens katedral, som fungerede som basilika for zarerne før revolutionen. Her ligger bl.a. den danske kejserinde Dagmar begravet. Byen har i det 20. århundrede spillet en central rolle i Ruslands historie - først med revolutionen i 1917 samt byens 872 dage lange belejring under 2. verdenskrig. Download program.

Rejsemål: Bruxelles
Oktober-November 2012
Arrangører: Jacob Thorek Jensen, Malte Juelsborg Karsten og Ulrik Skaarup Larsen
Tema: Magt før og nu - Bruxelles som økonomisk kræftcentrum i renæssancen samt som politisk højborg efter 1945 i forhold til EU og NATO.

Rejsemål: Istanbul
Marts 2012
Arrangører: Cæcilie Brøndgaard, Tine Sønderholm Jensen og Vibe Skytte Christensen
Historiefaglig guide: lektor Mogens Pelt
Tema: Istanbuls historie fra antikken til i dag. Istanbul har som hovedstad for det senantikke romerrige, det østromerske rige og ikke mindst Osmannerriget haft en væsentlig plads i europæisk historie.
Studieturens tema spænder derfor over flere århundreder, religioner og regimer. Under turen vil der også være en heldagsudflugt til Troja. Download program
Se billeder

Rejsemål: Cambridge
December 2011
Arrangører: Hannibal Munk og Malte Juelsborg Karsten
Historiefaglig guide: Ingen. Rejsen kom i stand, fordi professor Helle Porsdam havde inviteret os, da hun var ’udvekslingsprofessor’ ved Cambridge i efteråret 2011.
Tema: Cambridges historie og Cambridge som universitetsby.

Rejsemål: Dresden
Oktober 2011
Arrangører: Cæcilie Brøndgaard, Nanna Rinaldo Andersen og Hannibal Munk
Historiefaglig guide: lektor Karl Christian Lammers
Tema: Kulturarv og Dresden som erindringssted. Turens overordnede spørgsmål er: Hvad præges Dresdens kulturarv mest af? Er det den kollektive erindring om 2. Verdenskrig, er det kurfürsternes indflydelse på Dresden som kulturcentrum eller er der DDR-tidens påvirkning på den by, der tidligere var kendt som Elbens Venedig?

Rejsemål: Washington D.C.
April 2011
Arrangører: Malte Juelsborg Karsten og Nanna Rinaldo Andersen
Historiefaglig guide: lektor Regin Schmidt
Tema: Den amerikanske hovedstad og amerikanernes selvforståelse og historieforståelse.
Turen indbefattede besøg i National Museum of American History, Washington Monument, Lincoln Memorial, National Mall and Memorial Parks, NewseumNational Air and Space Museum, Ford's Theatre, National Archives, US Supreme Court, US Capitol, Library of Congress, Georgetown University, Arlington National Cemetery, dagstur til Philadelphia: National Constitution CenterLiberty Bell & Independence Hall, dagsudflugt til Mount Vernon.
Se billeder.

Rejsemål: York
Oktober 2010
Arrangør: Nanna Rinaldo Andersen
Historiefaglig guide: professor Niels Lund
Tema: Erobringernes England.
Turen indbefattede besøg i Ripon Cathedral, byvandring på Yorks bymure, Yorkshire Museum, Jorvik Viking Centre, York Ghost Walks, Rievaulx Abbey, Helmsley Castle, Durham, Hexham, Hadrians mur, Fountains Abbey, Castle Howard, York Castle Museum, York Minster

Rejsemål: Grænselandet
April-maj 2010
Arrangører: Malte Juelsborg Karsten og Nanna Rinaldo Andersen
Historiefaglig guide: lektor Karl Christian Lammers
Tema: Slesvig 1848-1920. Turens fokus er især på krigene 1848-1850 og 1864-krigen, samt perioden 1864-1920, hvor Sønderjylland (Nordslesvig) var tysk.
Turen indbefattede besøg i Ribe, Slesvig, Gottorp Slot, Danevirke og Danevirke Museet, Sønderborg Slot, Dybbøl Banke og Dybbøl Mølle, Genforenings- og Grænsemuseet i Christiansfeld og Skamlingsbanken.
Se billeder

Rejsemål: Berlin
Oktober 2009
Arrangør: Nanna Rinaldo Andersen
Historiefaglig guide: lektor Palle Roslyng-Jensen
Tema: Berlins historie og den opdelte by.
Turen indbefattede besøg på Deutsch-Russisches Museum, Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, DDR Museet, Forschungs- und Gedenkstätte Normannerstrasse (Stasi Museum), Deutsche Historisches Museum, Sachsenhausen KZ-lejr og Berlin Unterwelten.