Om foreningen

Magistra Vitae er en forening for alle, der læser eller har læst historie på Københavns Universitet. Undervisere på faget kan også optages, selvom de skulle være uddannet fra andre universiteter. Foreningen har både et fagligt og et socialt sigte og formålet er at skabe et forum, hvor erfaringsudveksling og faglige muligheder går hånd i hånd.

Foreningen har intet kontingent - dog koster det 20 kr. i indmeldelsesgebyr at melde sig ind i foreningen. 

Foreningens navn betyder "Livets Lærerinde" og stammer fra Ciceros De Oratore (II, 36), hvor han siger: Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae,magistra vitae, nuntia vetustatis, qua voce alia nisi oratoris immortalitati commendatur?

Efterfølgende er termen Magistra Vitae blevet brugt som navnet på et af de mest fremherskende historiesyn: Nemlig det, at formålet med at bedrive historie er at lære af fortiden, så man ikke begår samme fejl.

Foreningens logo

Om logoet

Foreningens logo er inspireret af navnet, Magistra Vitae, der betyder Livets lærerinde. Der er ingen større kvindeskikkelse inden for historien end Clio, historiens muse. Clio er derfor den perfekte frontfigur til at repræsentere Magistra Vitae. Navnet og den afbildede muse trækker sammen trådene tilbage til både den romerske og græske antik.

Clio er her et symbol på historievidenskaben og -skrivningen. Derfor er hun også uden ansigtstræk, da hun ikke skal repræsentere en specifik kvinde.

Båndene i Clios hår er historiens tråde, eller rødder om man vil.

Et kendetegn ved Clio er hendes åbne pergamentrulle. Udover at binde logoet sammen til en helhed, repræsenterer pergament og fjerpen historikerens arbejde; at nedfælde fortidens gerningen til gavn for nutiden og fremtiden.

Om designeren

Line Cecilie Barfod (kunstnernavn Camena fra ’Camena Creations’) er en freelance kreativ grafisk designer fra København. Line Cecilie kan kontaktes via http://www.Camena.dk eller Camenadk@gmail.com . Line skaber blandt andet kampagner, visuelle identiteter eller dele heraf som f.eks. logoer, flyere, bannere og visitkort.