Ordinær generalforsamling 2012

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen: Lørdag den 28. januar 2012 kl. 16.15 ved Finderup Lade, Njalsgade 80, 2300 København S.
 
Inden generalforsamlingen kl. 15.01 vil overinspektør ved Frilandsmuseet Peter Henningsen holde forelæsningen Forestillingerne om jyskhed - den begrebslige samt kulturelle konstruktion af ”jyden” i lok. 15.1.32 (Undervisningslokalet over for Laden kendt som "Mormors Kolonihavehus"), som vi håber, at mange medlemmer også vil dukke op til. Generalforsamlingen starter efter forelæsningen. Efter generalforsamlingen vil der være spisning og fest i Finderup Lade. Denne del kræver dog tilmelding og vil koste 125 kr. per deltager. Tilmelding til spisning og fest foregår ved at sende en mail til mvalumne@gmail.com . Tilmelding og betaling skal ske senest 18. januar 2012.
 
Dagsoden for generalforsamlingen:
 
1) Formalia (valg af dirigent og referent)
2) Godkendelse af dagsorden
3) Bestyrelsens årsberetning og fremlæggelse af regnskab
4) Valg af formand
5) Valg af bestyrelse + suppleant(er)
6) Valg af revisor
7) Behandling af indkomne forslag
8) Meddelelser
9) Evt.
 
Ad 4) På valg er Flemming Borg Nielsen. Flemming modtager gerne genvalg.
 
Ad 5) På valg til bestyrelsen er Nanna Rinaldo Andersen og Vibe Skytte Christensen. Nanna og Vibe modtager gerne genvalg. På valg som suppleant er Tine Sønderholm Jensen. Tine modtager gerne genvalg. Desuden vil den suppleantpost, der ikke blev besat sidste år være på valg for en etårig periode. Alle, som ønsker at stille op til bestyrelsens poster, skal (jf. vedtægternes §5 stk. 5) sende en skriftlig opstilling til formanden (med cc til mvalumne@gmail.com ) senest den 18. januar 2012. Alle opstillinger vil blive sendt ud på mailinglisten senest 7 dage før generalforsamlingen.
 
Ad 7) Indkomne forslag skal (jf. vedtægternes §5 stk. 4) sendes til mvalumne@gmail.com senest 14. januar 2012.
 
Vi håber, at så mange af foreningens medlemmer ønsker at støtte op om dette. Vel mødt!