Ordinær generalforsamling 2013

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen: Lørdag den 23. februar 2013 kl. 16.15 ved Finderup Lade, Njalsgade 80, 2300 København S.
 
Inden generalforsamlingen kl. 15.01 vil etnolog og kulturhistoriker Palle Ove Christiansen holde forelæsningen Livet under skræppebladet: Om at skrive lille historie og fortællende historie i lok. 15.1.32 (Undervisningslokalet over for Laden kendt som "Mormors Kolonihavehus"), som vi håber, at mange medlemmer også vil dukke op til. Forelæsningen vil tage udgangspunkt i Palle Ove Christiansens bog De forsvundne, som man med fordel kan orientere sig i inden. Generalforsamlingen starter efter forelæsningen. Efter generalforsamlingen vil der være spisning og fest i Finderup Lade. Denne del kræver dog tilmelding og vil koste 125 kr. per deltager. Tilmelding til spisning og fest foregår ved at sende en mail til mvalumne@gmail.com. Tilmelding og betaling skal ske senest 13. februar 2013.
 
Dagsoden for generalforsamlingen:
 
1) Formalia (valg af dirigent og referent)
2) Godkendelse af dagsorden
3) Bestyrelsens årsberetning og fremlæggelse af regnskab
4) Valg af kasserer
5) Valg af bestyrelse + suppleant
6) Valg af revisor
7) Behandling af indkomne forslag
8) Meddelelser
9) Evt.
 
Ad 4) På valg er Malte Juelsborg Karsten. Malte modtager gerne genvalg.
 
Ad 5) På valg til bestyrelsen er Hannibal Munk, Cæcilie Brøndgaard Jensen og Jacob Thorek Jensen. Hannibal og Jacob modtager gerne genvalg, mens Cæcilie ikke genopstiller. På valg som suppleant er Ulrik Skaarup Larsen. Ulrik modtager gerne genvalg. Alle, som ønsker at stille op til bestyrelsens poster, skal (jf. vedtægternes §5 stk. 5) sende en skriftlig opstilling til formanden (med cc til mvalumne@gmail.com) senest den 13. februar 2013. Alle opstillinger vil blive sendt ud på mailinglisten senest 7 dage før generalforsamlingen.
 
Ad 7) Indkomne forslag skal (jf. vedtægternes §5 stk. 4) sendes til mvalumne@gmail.com senest 9. februar 2013.
 
Vi håber, at så mange af foreningens medlemmer som muligt ønsker at møde op og give deres besyv med. Vel mødt!