Ordinær generalforsamling 2014 og 5-årsfødselsdagsfest

Magistra Vitae fylder 5 år. Det fejrer vi med champagne og kransekage lørdag 1. februar. Så kom og få et glas, deltag i generalforsamlingen og den efterfølgende gallasalon.

Vi fejrer MV's fænomenale første fem år som nu KU's største og mest aktive lokale alumneforening. Få smagsprøver på, hvad din alumneforening tilbyder og giv dine ønsker for tilbud i de kommende år.

På dagen vil lektor emeritus Karl Christian Lammers blive udnævnt til æresmedlem i foreningen.

Det foregår i Café Helga på KUA.

Dagsoden for generalforsamlingen

1) Formalia (valg af dirigent og referent)
2) Godkendelse af dagsorden
3) Bestyrelsens årsberetning og fremlæggelse af regnskab
4) Valg af formand
5) Valg af bestyrelse + suppleant
6) Valg af revisor
7) Behandling af indkomne forslag
8) Meddelelser
9) Evt.

Ad 4) På valg er Flemming Borg Nielsen. Flemming modtager gerne genvalg.

Ad 5) På valg til bestyrelsen er Nanna Rinaldo Andersen og Vibe Skytte Christensen. Nanna og Vibe modtager gerne genvalg. På valg som suppleant er Tine Sønderholm Jensen. Tine modtager gerne genvalg. Alle, som ønsker at stille op til bestyrelsens poster, skal (jf. vedtægternes §5 stk. 5) sende en skriftlig opstilling til formanden (med cc til mvalumne@gmail.com) senest den 22. januar 2014. Alle opstillinger vil blive sendt ud på mailinglisten senest 7 dage før generalforsamlingen.

Ad 7) Indkomne forslag skal (jf. vedtægternes §5 stk. 4) sendes til mvalumne@gmail.com senest 18. januar 2014.