Ordinær generalforsamling 2016

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen: Lørdag den 27. februar 2016 kl. 15.15 ved Café Helga, Karen Blixens Vej 4, 2300 København S.
 
Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt "Historisk Ølsmagning" i Café Helga. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig generalforsamlingen, men af hensyn til indkøb af øl, er det nødvendigt at tilmelde sig ølsmagningen ved at sende en mail til mvalumne@gmail.com inden den 19. februar 2016. Deltagelse i ølsmagningen vil koste 25 kr.
 
Dagsoden for generalforsamlingen:
 
1) Formalia (valg af dirigent og referent)
2) Godkendelse af dagsorden
3) Bestyrelsens årsberetning og fremlæggelse af regnskab
4) Valg af formand
5) Valg af bestyrelse + suppleant
6) Valg af revisor
7) Behandling af indkomne forslag
8) Meddelelser
9) Evt.
 
Ad 4) På valg er Flemming Borg Nielsen. Flemming ønsker ikke at genopstille.
 
Ad 5) På valg til bestyrelsen er Nanna Rinaldo Andersen og Vibe Skytte Christensen. Vibe genopstiller ikke. På valg som suppleant er Lasse Kragballe Rasmussen. Alle, som ønsker at stille op til bestyrelsens poster, skal (jf. vedtægternes §5 stk. 5) sende en skriftlig opstilling til formanden på f_borg_hvalsoe@hotmail.com (med cc til mvalumne@gmail.com) senest den 17. februar 2016. Alle opstillinger vil blive sendt ud på mailinglisten senest 7 dage før generalforsamlingen.
 
Ad 7) Indkomne forslag skal (jf. vedtægternes §5 stk. 4) sendes til mvalumne@gmail.com senest 13. februar 2016.
 
Vi håber, at så mange af foreningens medlemmer som muligt ønsker at møde op og give deres besyv med. Vel mødt!
 
På Magistra Vitaes vegne,
Flemming Borg Nielsen, afgående formand